En brandsäkerhetsborrning

Vi Hengchang Machinery organiserade en brandskyddsåtgärd som utbildades av säkerhetsvaktens kapten den 27 februari 2018. Denna verksamhet gjorde det möjligt för personal att förbättra sin brandsäkerhetsmedvetenhet och stärka deras medvetenhet om självhjälp och ömsesidig hjälp vid brandolyckor .


Chef Mr.Liang gav stor uppmärksamhet åt denna borr och hade gett stor omsorg, stöd och hjälp från alla stadier av denna övning från planering, förberedelse, organisation och genomförande till formell utbildning.


Liang personligen upplevde en brandborrning


Personalen som deltog i borren upplevde personligen hur man använder brandsläckarna korrekt för att sätta elden ut.


Slutligen gjorde chefen Liang en allmän kommentar till denna brandborr och bekräftade helt resultaten av borren. Han lovordade personalen för deras överensstämmelse och snabba åtgärder och uppmanade dem att ytterligare höja sin säkerhetsmedvetenhet.