China Mobile datoriserade quiltning maskin ledande trenden i världen

Kina quiltning maskin marknaden började från svag till stark, ljus maskiner var dag, inte bara inom den arbetsintensiva industrin, utan också början av industriella struktur, produktion, export, sysselsättning upptar en stor del. Mobila datoriserade quiltning maskin i ljuset industrimaskiner har stark representation i quiltning industrin ökar i världen, Kina kommer att leda utvecklingen av världen. Andra nationella symaskin företag, små, baserat på tidigare erfarenheter och dra lärdom av, kinesiska marknaden för mobila datoriserade quiltning maskin i branschen runt om i världen kommer från svag till stark.

Mobila datoriserade quiltning maskin industriutveckling i Kina är mestadels små och löst, andelen branschens topp fem, är 25%, 2014, inhemska mobila datoriserade quiltning datorövergripande marknadens storlek till 50 miljarder yuan, i quiltning branschen behöver inte konsolideras och förstärkas.

Kläder mjukvaruindustri intäkter är stadigt ökar, branschen som helhet har stadigt förbättra. Inhemska mobil datoriserade quiltning maskin trender: ledande företag ständigt expanderar, koncentration på marknaden har ökat. Mobila datoriserade quiltning bearbeta med maskin bransch skiftar sakta i väst, kom en hel del investeringar. Fullständig elektronisk kontroll av mobila datoriserade quiltning maskin effektivitet fortsätter att förbättras, men också lett till ökad efterfrågan.

Mobila datoriserade quiltning maskin i den inhemska industrin utveckling av relevanta börsbolag varierad allmänt, standardiserade aktiebolag företag har åtagit sig att utvecklingen av precision bearbetning verksamhet. Så länge alla mobila datoriserade quiltning bearbeta med maskin bransch kan utvecklas, kommer att driva växte klädindustrin.